NAZIV PROJEKTA: MODERNIZACIJA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA U PODUZEĆU EUROKOD PISAČIĆ d.o.o. - KK.03.2.1.19.0835

Operativni program: Konkurentnost i kohezija
POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I
KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) - 2 - KK.03.2.1.19

 

KRATKI OPIS PROJEKTA:
Predmet poslovanja poduzeća Eurokod Pisačić d.o.o. je prodaja, servis i tehnička podrška bankarske, sigurnosne i uredske opreme. Svrha poslovanja poduzeća jest omogućiti klijentima kvalitetne proizvode (bez obzira radi li se o opremi ili pruženim uslugama) po konkurentnim cijenama, uz osiguravanje izvrsne servisne podrške. Od svog osnutka pa do danas, poduzeće intenzivno prati trendove razvoja bankarske, uredske i sigurnosne opreme, te se u skladu s razvojem tehnologije i novih poslovnih rješenja uspješno prilagođava zahtjevima tržišta.
Kako je predmet poslovanja poduzeća prodaja, servis i tehnička podrška, ono zahtjeva posebna ulaganja u razvoj i modernizaciju sustava sigurnosti i ulaganja u visoku razinu informatičke podrške kako bi se razvilo i zadržalo povjerenje sadašnjih i budućih klijenata. Ta ulaganja prvenstveno se odnose na kvalitetnu računalnu opremu i sustave uz neophodnu softversku podršku u vidu antivirusnih i backup programa. Provedba ovog projekta omogućit će poduzeću potrebna ulaganja u modernizaciju trenutno postavljenog IKT sustava, a u svrhu postizanja maksimalne učinkovitosti, efikasnosti, profitabilnosti i kvalitete isporučene robe i usluga.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
Modernizacija postojećeg IKT sustava potrebna je s ciljem povećanja efikasnosti protoka, spremanja i pristupa informacijama, te zaštite postojećih datoteka i podataka. Poslovni procesi koji se poboljšavaju ovim projektom odnose se na kompletno poslovanje tvrtke od procesa nabave, skladištenja robe, prodaje, servisa, računovodstva, ekspedita, praćenja projekata itd. Naglasak se stavlja na integraciju baza podataka i usmjerava na automa­tizaciju poslovnih procesa i povećanje produktivnosti cjeline, uz međusobnu kompatibilnost s ostalim dijelovima sustava. Uz to, ostvaruje se dugoročna suradnja s isporučiteljima opreme i softvera. Predloženi proces informatizacije i uvođenje novim poslovnim softvera, CRM- i drugih sustava bitno utječe na uspješnost upravljanja omogućujući donosiocima odluka dobar pregled podataka i informacija o svim procesima u poduzeću potrebnih za donošenje odluka. Implementacija navedenih sustava direktno utječe na povećanje efikasnosti i produktivnosti obavljanja poslovnih procesa. Instalacija programskih rješenja također će omogućiti pohranjivanje informacija o svim projektima na centralni server te tako omogućiti povećanje efikasnosti prodajnih aktivnosti. To će uvelike poboljšati poslovanje kroz kontrolu kvalitete i povećanje prodaje te utjecati na brzinu izvođenja pojedinih projekata i radnih operacija. Razlog ulaganja u informatizaciju je i unapređenje interne komunikacije koja omogućava da obavijesti trenutno budu dostupne svim zainteresiranim stranama bez obzira na fizičku udaljenost. U tu svrhu u planu je u poslovanje uvesti elektronski radni nalog dostupan svim zaposlenicima istovremeno (djelatnicima koji svoj posao obavljaju u sjedištu tvrtke na stolnim računalima, a serviserima koji svoj posao obavljaju na terenu na prijenosnim računalima). Isto tako u cilju boljeg operativnog upravljanja rasporedom djelatnika u servisu predviđena je instalacija mobilne aplikacije na pametne telefone. Kako bi se zadovoljili funkcionalni zahtjevi novih aplikacija i nadogradnje postojećih rješenja predviđa se nabava novih stolnih računala za 25 radnih mjesta u poduzeću te 29 prijenosnih računala za servisere/tehničare na terenu. U cilju povećanja efikasnosti i produktivnosti internih procesa predviđa se nabava aplikacija projektnih softvera s obzirom na to da u poduzeću postoji i projektni odjel dio opreme i aplikacija te se navedena instalacija odražava na povećanje produktivnosti projektnog odjela.

Instalacija antivirusnog softvera nužna je za zaštitu podataka od eventualnih internetskih napada i računalnih virusa. Kvalitetni antivirusni softveri nužni su i zbog činjenice da je predmet poslovanja poduzeća i instalacija i servis bankarske, uredske i sigurnosne opreme, gdje sigurnost datoteka i podataka mora biti na najvišoj razini. Sve gore navedeno će značajno utjecati i na poboljšanje interakcije s klijentima i dobavljačima.

Ukupna vrijednost projekta: 590.700,00 kn
Iznos EU potpore: 378.048,00 kn
Razdoblje provedbe: 01. srpanj 2020. – 01. srpanj 2021.
Kontakt osoba: Ivan Pisačić, mag.oec. (eurokod@eurokod.hr)

Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj!
Ovaj materijal isključiva je odgovornost poduzeća EUROKOD PISAČIĆ d.o.o.!

logo eurokod pisacic novi veci bijeli

 

1 Logo za EU MRRFEU

 

Pratite nas na društvenim mrežama