1a NEOPOST SUSTAVI ZA KUVERTIRANJE

 

 

QUADIENT / NEOPOST KUVERTIRKA - MODEL DS-40i

 • Brzina: do 1.350 kuverti/sat
 • Predviđeni mjesečni kapacitet: do 3.000 kuverti
 • Konfiguracija: 2 A4 ulazne ladice + 1 za inserte ili samo 2 A4
 • Veličine kuverata: DL,C5

 QUADIENT / NEOPOST KUVERTIRKA - MODEL DS-40i

 

QUADIENT / NEOPOST KUVERTIRKA - MODEL DS-64i

 • Brzina: do 2.000 kuverti/sat - Basic / 2.500 Premium
 • Predviđeni mjesečni kapacitet: do 10.000 / 20.000 kuverti
 • Konfiguracija: 4 vrste
 • Veličine kuverti: DL,C5
 • Umetanje do 5 listova u kuvertu
 • OPCIONALNO:
  • Čitač OMR/BCR
  • Radni stol
  • AIMS - SW

QUADIENT / NEOPOST KUVERTIRKA - MODEL DS-64i

 

QUADIENT / NEOPOST KUVERTIRKA - MODEL DS-75i

 • Brzina do 3.800 kuverti/sat
 • Predviđeni mjesečni kapacitet do 40.000 kuverti
 • Moguće 3 različite konfiguracije uređaja
 • Veličine kuverti: DL,C5
 • Umetanje do 10 listova u kuvertu
 • Povezivanje. LAN & WiFi
 • OPCIONALNO: 
  • CIS čitač - OMR/BCR/OCR
  • Maxi feeder
  • Radni stol
  • AIMS - SW

 QUADIENT / NEOPOST KUVERTIRKA - MODEL DS-75i

 

QUADIENT / NEOPOST KUVERTIRKA - MODEL DS-85i

  • Brzina do 4.000 kuverti/sat
  • Predviđeni mjesečni kapacitet do 60.000 kuverti
  • Konfiguracije prema potrebi korisnika 2,3,4,5, ili 6 ulaznih ladica
  • Veličine kuverti: DL,C5
  • Povezivanje. LAN & WiFi
  • OPCIONALNO:
   • CIS čitač - OMR/BCR/OCR
   • Maxi feeder / Vertikalni spremnik
   • Radni stol
   • AIMS - SW

 QUADIENT / NEOPOST KUVERTIRKA - MODEL DS-85i

 

QUADIENT / NEOPOST KUVERTIRKA - MODEL DS-95i

 • Brzina do 4.300 kuverti/sat
 • Predviđeni mjesečni kapacitet do 80.000 kuverti
 • Konfiguracije prema potrebi korisnika 2,3,4,5, ili 6 ulaznih ladica
 • Veličine kuverti: DL,C5
 • Povezivanje. LAN & WiFi
 • OPCIONALNO:
  • CIS čitač OMR/BCR//OCR
  • Maxi feeder / Versa feeder
  • Radni stol prilagođen svim konfiguracijama
  • AIMS - SW

 QUADIENT / NEOPOST KUVERTIRKA - MODEL DS-95i

 

QUADIENT / NEOPOST KUVERTIRKA - MODEL DS-180i

 • Brzina 4.500 / 5.500 kuverti/sat
 • Predviđeni mjesečni kapacitet do 180.000 kuverti
 • Konfiguracije prema potrebi korisnika
 • Modularni sustav
 • Veličine kuverti: DL,C5
 • OPCIONALNO:
  • CIS čitač OMR/BCR/2D/OCR
  • Radni stol prilagođen svim konfiguracijama
  • AIMS - SW

QUADIENT / NEOPOST KUVERTIRKA - MODEL DS-180i

 

QUADIENT / NEOPOST KUVERTIRKA - MODEL DS-200i

 • Brzina do 5.000 kuverti/sat 
 • Predviđeni mjesečni kapacitet do 200.000 kuverti
 • Konfiguracije prema potrebi korisnika
 • Modularni sustav
 • Veličine kuverti: DL,C5,C4
 • OPCIONALNO:
  • Čitač OMR/BCR/2D/OCR
  • Dynamic envelope printer (ispis na kuverte)
  • Radni stol prilagođen svim konfiguracijama
  • AIMS - SW

 QUADIENT / NEOPOST KUVERTIRKA - MODEL DS-200i

 

QUADIENT / NEOPOST KUVERTIRKA - MODEL DS-600i

 • Brzina do 6.000 kuverti/sat - 12.000 dokumenta/sat
 • Predviđeni mjesečni kapacitet do 300.000 kuverti
 • Konfiguracije prema potrebi korisnika
 • Modularni sustav
 • Veličine kuverti: DL,C5,C4
 •  OPCIONALNO:
  • Čitač OMR/BCR/2D/OCR
  • Dynamic envelope printer (ispis na kuverte)
  • Radni stol prilagođen svim konfiguracijama
  • AIMS - SW

 QUADIENT / NEOPOST KUVERTIRKA - MODEL DS-600i

 

QUADIENT / NEOPOST KUVERTIRKA - MODEL DS-1200G4i

 • Brzina do 12.000 kuverti/sat - 30.000 dokumenta/sat
 • Predviđeni mjesečni kapacitet do 1.000.000 kuverti
 • Konfiguracije prema potrebi korisnika
 • Modularni sustav
 • Veliki kapaciteti ulaznih spremnika
 • Veličine kuverti: DL,C5,C4
 • OPCIONALNO:
  • Čitač: OMR/BCR/2D/OCR
  • Dynamic envelope printer (ispis na kuverte)
  • AIMS - SW

 QUADIENT / NEOPOST KUVERTIRKA - MODEL DS-1200G4i

logo eurokod pisacic novi veci bijeli

 

1 Logo za EU MRRFEU

 

Pratite nas na društvenim mrežama