PROTUPROVALA EUROKOD TEHNICKA ZASTITA I SIGURNOSNA OPREMA

PROTUPROVALA

  • Adresabilni i konvencionalni sustavi
  • Izbor velikog broja senzora za sve načine štićenja
  • Standardne i touch screen tipkovnice i centrale
  • Mogućnost grafičkog prikaza kompletnog stanja sustava
  • WinMag aplikacija za integriranje sustava protuprovale sa sustavima videonadzora, vatrodojave i ozvučenja
  • Usluga projektiranja
  • VdS certifikat

 

 

 

logo eurokod pisacic novi veci bijeli

 

1 Logo za EU MRRFEU

 

Pratite nas na društvenim mrežama